TYÖNOHJAUS 


Sosiaali- ja terveysala, lastensuojelu, perhetyö, perhehoito, järjestöt, kuraattorit, esimiehet

Työnohjausta antavat työnohjaaja (STOry), perhe-ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti J-P Salonen sekä työnohjaaja (STOry), HTM Anita Salonen.

Annamme työnohjausta asiakkaiden työpaikalla Etelä-Suomen alueella sekä vastaanottotiloissamme Helsingissä ja Järvenpäässä. Tapaamisten toteuttaminen on mahdollista videoyhteydellä.

Työnohjaus on prosessi, joka edistää ohjattavan ammatillista kasvua, yhteistyövalmiuksia ja työroolien selkiyttämistä. Työnohjauksen tehtävänä on auttaa jaksamaan vaativassa työssä sekä vahvistaa työntekijän hyvinvointia ja voimavaroja. Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö-, ryhmä- ja työryhmäohjauksena. Se voi olla pidempikestoista tai kriisityönohjausta ja koostua vain muutamasta tapaamisesta. Työnohjaus voidaan suunnata yrityksen henkilöstölle ja/tai esimiehille.

J-P Salonen

Valmistuin työnohjaajaksi vuonna 2010. Olen Suomen Työnohjaajat ry:n jäsen ja minulla on Perhehoitoliiton pätevyys sijaisperheiden ja perhehoidon työnohjaajaksi. Olen toiminut työnohjaajana vuodesta 2010 alkaen työryhmille, esimiehille ja yksittäisille työntekijöille.  Työnohjauksissa on käsitelty esimerkiksi työyhteisön toimivuutta, haastavia asiakastapauksia tai työssäjaksamista. Työkokemusta minulla on sosiaali- ja terveysalalla vuodesta 1997 perheneuvolasta, Perheasiain neuvottelukeskuksista, lähisuhdeväkivaltatyöstä sekä lastensuojelusta vastaanottokodissa. Työssäni olen asiakastyön lisäksi osallistunut työn kehittämiseen. Työnohjaajana olen voimavarakeskeinen, dialoginen ja ratkaisukeskeinen. Hyväksytyt kaupunkien kilpailutukset Helsinki, Espoo ja Lahti. 

Kokemukseni työnohjaajana:

 • Lastensuojelu; lastenkodit, vastaanottokodit, perhekodit, sijaisperheet, perhehoito
 • Ammatilliset oppilaitokset; esimiehet, kuraattorit, opettajat
 • Nuorisotyö, etsivä nuorisotyö
 • Perhetyö; neuvola, sosiaalihuolto ja lastensuojelu
 • Perusopetuksen kuraattorit
 • Päiväkodit
 • Psykoterapeutit, perheterapeutit
 • Fysioterapeutit
 • Perheväkivalta ja lähisuhdeväkivalta; terapeutit ja ryhmänohjaajat
 • Kotihoidon työntekijät
 • Järjestöjen työntekijät ja palveluohjaajat
 • Perheyritykset
 • Vapaaehtoiset; seurakunnat ja Rikosuhripäivystys
 • Seurakunnan työntekijät

Anita Salonen

Olen koulutukseltani voimavarakeskeinen työnohjaaja, järjestäjänä Dialogic Oy. Olen Suomen työnohjaajat ry:n jäsen minulla on Perhehoitoliiton pätevyys sijaisperheiden ja perhehoidon työnohjaajaksi. Työnohjaajana olen toiminut toimistotyöntekijöille ja asiantuntija- sekä esimiestehtävissä toimiville seurakunnissa sekä järjestöissä.

Työskentelen tällä hetkellä Kirkkohallituksessa. Olen toiminut projektipäällikkönä sosiaalialan järjestössä. Esimieskokemusta minulla on seurakunnan diakoniatyössä kymmenen vuoden ajalta. Työni on sisältänyt henkilöstöjohtamisen lisäksi toiminnan asiakaslähtöistä kehittämistä, asiakastyötä erilaisissa tilanteissa elävien ihmisten kanssa sekä asiakastyötä tekevien työntekijöiden tukemista. Erilaisia diakoniatyön tehtäviä, kuten asiakastyötä ja ryhmänohjausta olen tehnyt vuodesta 1995.

Olen pohjakoulutukseltani hallintotieteen maisteri ja sairaanhoitaja-diakonissa. Työnohjaajakoulutuksen lisäksi olen opiskellut palvelumuotoilun tuotekehittäjän ammattitutkinnon, johtamisen erityisammattitutkinnon (JET) sekä musiikkiterapiaa Jyväskylän yliopistossa. Defusing-ohjaajakoulutuksen suoritin keväällä 2015.