PSYKOTERAPIA, PARITERAPIA, PERHETERAPIA:

J-P Salonen

Koulutukseltani olen psykoterapeutti ja perhe- ja pariterapian kouluttaja. Työkokemusta minulla on perheneuvolasta, Perheasiain neuvottelukeskuksista, lähisuhdeväkivaltatyöstä sekä lastensuojelusta. Olen toiminut yksityisenä ammatinharjoittajana vuodesta 2010 lähtien.

Terapiatapaamiset voi toteuttaa vastaanottotiloissani Helsingissä, Järvenpäässä tai etänä suojatulla videoyhteydellä. Voimme pitää tapaamiset myös englanniksi. Työotteeltani olen dialoginen, narratiivinen ja ratkaisukeskeinen.

Pituudeltaan terapia voi olla lyhytterapiaa tai Kelan tukemaa pidempää psykoterapiaa. Tapaamisiin voit tulla yksin, puolison tai perheen kanssa. Mukana voi olla myös jäseniä lapsuuden perheestä, muita sukulaisia tai läheisiä.

Haasteina terapiaan hakeutuneilla ihmisillä ovat voineet olla esimerkiksi vuorovaikutusongelmat, ero tai erouhka, seksuaalisuus, uskottomuus, lähisuhdeväkivalta, mielenterveysongelmat, masennus, uusperhehaasteet, muutokset tai kriisit perhesuhteissa, päihdeongelmat, riippuvuudet, erilaiset somaattiset sairaudet tai oman henkilöhistorian haasteet.

 

Terapiakoulutukseni:
 • Erityistason perheterapeutti 2006
 • Psykoterapeutti 2007
 • Pariterapeutti 2012
 • Perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti, Dialogical approaches in couple and family therapy, Psychotherapy trainers training 2022
 • Tunnekeskeinen pariterapia (EFT) 2010 ja 2016
 • Vakauttava hoito perheterapiassa 2015
 • Vakautta vanhemmuuteen- ryhmänohjaaja koulutus 2019

Työkokemukseni:

 • Järvenpään Perheneuvola
 • Järvenpään sekä Nurmijärven seurakuntien Perheasiain neuvottelukeskus
 • Lyömätön Linja Espoossa sekä Keravalla
 • Oulunkylän vastaanottokoti
 • Yksityinen ammatinharjoittaja vuodesta 2010 lähtien


Tuki psykoterapiaan:

 • Kelan kuntoutuspsykoterapia; 16-67 -vuotiaille terapiamuotona paripsykoterapia, perheterapia ja vanhempainohjaus. Paripsykoterapiaa tai perheterapiaa on mahdollista saada myös yksilöterapian rinnalla.
 • Tukea psykoterapiaan voivat myöntää HUS, vakuutusyhtiöt tai Melan Välitä viljelijästä -projekti.